info_index program warunki kontak

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe w Zakresie Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną przy Zakładzie Muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstały na podstawie zarządzenia Rektora UMK z 29 marca 2000 r. (nr 12). Ze względu na lokalizację naszej Uczelni kierowane jest ono głównie do pracowników muzeów Polski północnej i zachodniej, obejmując programem nauczania teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności zbiorotwórczej muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum, wystawiennictwa. Program ten w ciągu ponad dziesięciu lat przeszedł ewolucję i ostatnio skoncentrowany był na zbiorach oraz ich merytorycznym opracowaniu (Kurs zabytkoznawstwa rzemiosła artystycznego).

UWAGA! Następna edycja studiów rozpocznie się w pazdzierniku 2018 roku. Termin rekrutacji upływa 15 października 2018 roku. Studia będa trwały dwa semestry.

Proponujemy problematykę związaną z dwoma równie ważnymi obszarami funkcjonowania dzisiejszego muzeum: profilaktyce konserwatorskiej i ochronie zbiorów oraz informatyce i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu nimi i dokumentacji. Obejmuje to zagadnienia tak tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, jak też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Kurs nasz zatem, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwi ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim - wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233). Oferta nasza kierowana jest także do absolwentów studiów uniwersyteckich różnych dziedzin, mających odniesienia dla pracy muzealnej, chcących uzupełnić i pogłębić wiedzę na temat pracy współczesnego muzeum.

Badania nad konserwacją, warunkami przechowywania dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej stanowią nader istotny element profilu naukowego i wieloletniej praktyki nauczania studentów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (nasi absolwenci są cenionymi pracownikami muzeów, a niejednokrotnie wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie). Stanowi to gwarancję wysokiego poziomu naukowego i dydaktycznego proponowanego kursu.